Областен информационен център – Добрич и Министерство на културата представиха програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020. Събитието беше насочено към представителите на общините и други местни и регионални власти, на неправителствения и гражданския сектор, образователни, културни или изследователски институции.
Представителите на Министерството на културата представиха целите, приоритетите, направленията и особеностите на програмата, както и техническите параметри за кандидатстване. Те напомниха, че сегашният програмен период свърша след 2 години и условията на следващия ще бъдат различни.
Екипът на Областния информационен център направи кратка презентация за други възможности за финансиране по програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020. Представени бяха тенденции и изводи от кандидатстването по транснационалните програми, като липсата на зрели проектни идеи.
Идеите не бива да се приспособяват механично към дадена програма. Друг негативен извод от кандидстването е, че липсва креативност, само с обучение и кръгли маси не може да се осъществи стойностен проект. Отчетено беше, че интересът към трансграничните програми расте.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*