Ловът и незаконния риболов прогонват зимуващите редки птици в Крайморска Добруджа. В края на януари е регистрирана най-високата им численост
за сезона. В района на Дуранкулашко езеро и Шабленски езерен комплекс са наблюдавани 5844 червеногуши гъски от световно застрашен вид и 2303 големи белочели гъски.
Причина за високата чиисленост е изключително меката зима и положителните температури. И въпреки, че това са най-високите числености на гъски към момента, то те са твърди ниски в сравнение с достиганите през предишни години, казват от Българското дружество за защита на птиците.
Гъските в района обаче вече се оттеглят на север. Факторите, които оказват влияние върху тяхното придвижване към Румъния са чувствителното затопляне на времето в целия район, размразяването на подходящи за птиците водоеми в северната ни съседка и не на последно място безпокойството от страна на провеждания в местата за нощуване и част от местата за хранене на гъските лов.
Друг източник на безпокойство и причина за трайно прогонване на птиците е, незаконния риболов с мрежи през тъмната част на денонощието. Това е постоянна заплаха за птиците, обитаващи езерото. Наблюденията в Добруджа се извършат от Българското дружество за защита на птиците по програма на Европейския съюз.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*