Общинският съвет на Добрич подкрепи искане от шефа на ВИК до президента за опрощаване на държавни вземания за над 7 млн лева. Стана ясно,че общо задълженията на дружеството са над 32 млн.лв. Дружеството е длъжник на Басейновите дирекции във Варна и Плевен, на Комисията за енергийно и водно регулиране, на Агенцията за държавна финансова инспекция, на Регионалната дирекция по околната среда и водите. Мотивът за искането е тежкото финансово състояние на дружеството и невъзможността да се намери изход от кризата. На заседанието стана ясно, че задълженията на „ВиК“ достигат 32 000 000 лева. Най-много са те към Енерго Про. Бившият управител на ВИК Петър Калчев съобщи, че почти всички разрешителни за водоползване на дружеството са с изтекъл срок. Причината е, че таксите за това не са платени. Според Петър Калчев има опасност водопроводите в Добрич да не бъдат въведени в експлоатация след обновяването им по програмата за Воден цикъл.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*