От Администрацията на Президента на Република България в Общински съвет на Добрич е постъпила преписка за опрощаване на данъчни задължения и осигуровки от дейността на ВИК – Добрич. Преписката е образувана по искане на директора на водното дружество.
Председателят на Комисията по опрощаванията изпраща преписката до Общински съвет град Добрич с указания за процедурата по нея.
Изискана е позицията на Националната агенция по приходите – ТД Варна, с която не се изразява становище за опрощаване на публичните задължения. Становища са представени и от самите взискатели. Според Басейнова Дирекция Варна е необходимо да бъдат събрани дължимите такси, Басейновата Дирекция в Плевен изразява отрицателно становище и заявяват, че би следвало да се открие производство по несъстоятелност. От Комисията за енергийно и водно регулиране съобщават, че задълженията към тях са предадени за принудително събиране. Отрицателна е позицията на Агенция за държавна финансова инспекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*