Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по програми за развитие на селските райони бяха представени днес в Добрич. Предстои отварянето на подмерки „Инвестиции в земеделски стопанства“ и „Създаване на стопанства на млади фермери“. „Стартова помощ за млади земеделски производители“е една от мерките, които беше предствена пред земеделските производители на Добрич. Допустими разходи по нея са за закупуване на дълготрайни материални активи. Земеделските производители трябва да са на възраст от 18 до 40 години. Финансовата подкрепа е в размер на 25 000 евро, като изплащането й става на два транша. При одобрение на молбата и при коректно изпълнение на заложените в бизнес плана дейности.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*