Започва почистването на участъци от корекцията на река Добричка. Ще бъдат обхванати близо 14 хиляди метра. Работата трябва да приключи до 31-ви декември тази година.
Финализирана е вече обществената поръчка за избор на изпълнител за почистването на река Добричка и нерегламентирани замърсявания на територията на града, съобщиха от кметството. От там уточняват, че стойността на договора е 60 000,00 лв., като крайния срок за изпълнение е до 31 декември. Почистването на реката с цел поддържане проводимостта на речното й легло ще обхване участъци с дължина близо 14 000 м. Включени са участъците от околовръстен път посока с. Богдан до приток „Сердика“, от там до околовръстен път за с. Врачанци, също и от приток „Сердика“ до вливането му в река Добричка. Последният участък е от приток „Йовково“ до влизането му в „Сердика“. Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механизирано и 10% – ръчно, като са включени почистване на дънни наноси и натоварване на транспорт, събиране и товарване на битови отпадъци от коритото на реката и в сервитута й. Ще бъде извършено и третиране на водната растителност с тотален хербицид, който да не е токсичен за водни екосистеми. Извозването на строителните и битови отпадъци ще става на регионалното депо при с. Стожер.

 

 

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*