Общинският съвет на Генерал Тошево гласува с пълно мнозинство докладната записка за референдум, във връзка с намерение на фирма да добива газ на територията на общината. Докладната записка беше внесена от кмета на общината Валентин Димитров. Основен мотив за свикване на местен референдум е голямата значимост на обсъждания проблем, както и евентуалните негативни последици върху околната среда и здравето на хората. Въпросът, предложен от кмета за допитването е: Против ли сте Община Генерал Тошево, чрез Общинския съвет или кмета на общината, да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци? Датата за провеждане на местния референдум ще бъде 17 декември. Няколко дни преди това директорът на екоинспекцията във Варна трябва да излезе с окончателно решение по оценката за въздействие. Възраженията от граждани и инициативния комитет против добива на газ са над 100. Разходите за провеждане на референдума ще се осигурят от общинския бюджет.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*