Общата стойност на Областната стратегия за развитие на добрички регион през програмен период 2014 – 2020 година е 347 млн. лв. Това стана ясно на заседание на областната комисия за развитие, където беше представена междинна оценка на Стратегията. Междинната оценка за изпълнение на плана към края на 2016 г. е изготвена от Института за управление на програми и проекти и Стратегията вече е изпълнена на 91%, чрез реализацията на 366 проекта. Специалистите подчертаха, че са привлечени средства основно за 2 приоритета: икономическо и териториално развитие, които формират 98% от цялостното изпълнение, но основният – заетост, чрез развитие на човешките ресурси, значително изостава. Дисбаланс се наблюдава и по общини – Добрич и Ген. Тошево усвояват половината от привлечените до момента 319 млн. лв. в няколко инфраструктурни проекта, докато в селата проектите са 250, но за много по-малки суми.
Експертите подчертаха, че общините не залагат изцяло на европейски средства за реализиране на проектите си.
Кметовете споделиха различни впечатления от заседанието.
Бързите темпове на усвояване на планираните в Областната стратегия средства, налага нейната актуализация още следващата година.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*