Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община град Добрич за обект: „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.
Даване на съгласие за кандидатстване за целево финансиране на Община град Добрич пред МРРБ за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич“ .
Сключване на договор за краткосрочен банков кредит, с цел предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив по бюджета на Община град Добрич за 2017 г.
Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*