Те са СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Професионалната гимназия по аграрно стопанство. Средствата за обезпечаване на учебния процес ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения в двете училища бюджет и допълнителни финанси не са необходими.
На своето редовно месечно заседание днес Общински съвет – град Добрич даде съгласие през учебната 2017/2018 година да се провежда обучение с брой ученици, който е по-малък от минималния, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – една паралелка в осми клас с профил „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език с 11 ученици и в ПГ по аграрно стопанство – една паралелка в девети клас по професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“ с 15 ученици и една паралелка в девети клас по професия „Фермер“, специалност „Земеделец“ също с 15 ученици. Съгласно решението финансирането следва да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището по единни разходни стандарти. Всички присъстващи в залата 34 съветници гласуваха „за“ предложението, внесено от заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*