Четири екипа сформира община Добрич за обхващане и задържане на деца от уязвими групи в училище. Те се сформират във връзка с правителственото решение за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по този проблем. Над 21 000 деца не са прекрачили школския праг миналата учебна година по една или друга причина.
В изпълнение на постановлението на МС, Добрич ще бъде разделен на 4 зони, със съответен брой екипи, тъй като в града няма един обособен квартал с компактно ромско население. 31 юли е крайният срок за сформиране на екипите, в които ще се включат специалисти от различни институции и ромски медиатори, които ще се срещат със семействата. Посещенията по домовете ще започнат в началото на септември. Ще има обмен на информация между институциите за децата, които не са обхванати в образователната система, които са в риск от преждевременно отпадане, или не могат да бъдат открити на адрес. Предстои обучение на екипите и точни указания за работа на терен.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*