Дирекция “Бюро по труда”- Добрич провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица. Отпускат се средства за трайно безработни, младежи до 24 години, хора с ниско образование или близо до пенсия, както и за инвалиди.
Първата мярка е отнася до безработни с регистрация в Бюрото по труда не по-малко от 6 месеца, младежи до 24 години, хора с основно и по-ниско образование или над 50-годишна възраст. На работодателя се предоставят суми в размер до 50 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки от 3 до 12 месеца. За лица с трайни увреждания, регистрирани като безработни, се отпускат средства до 75 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за същия период на наемане.
За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработката и продажбата на селскостопански продукти, както и осъществяващи износ към трети държави. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи до 21 юли.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*