23 дела срещу неправомерни решения на общинските съвети от областта са заведени в Административен съд – Добрич. Съдът е излязъл с решение по 9 от тях, а едно е прекратено, защото съветниците са се коригирали. Висящите дела са 14.
Основните протести на Окръжна прокуратура срещу решения на общинските съвети са свързани с наредбите за определяне на администриране на местните такси и цени на услуги. Те са приети в нарушение на Закона за местните данъци и такси, според прокурорите. Това е дискриминация по признак имуществено състояние и същевременно таксата не е обвързана с разходите за нейното изпълнение, както е по закон. В съда са атакувани масово още наредбите за управление на общинските пътища, за рекламни елементи и преместваеми обекти, таксите за ловни кучета и смет, както и санкции, чийто размер надвишава този по закон.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*