Цената на сделките със земеделска земя в област Добрич през 2016 година скочи с близо 14 на сто, докато рентата – с по-малко от 4%. Традиционно най-висока е цената на земята в крайморските общини – Шабла, Каварна и Балчик.
През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига 1 602 лв., при средна цена за страната 761 лв. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич се увеличава с 13.9%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.
Водеща е община Бълчик със средна цена на сделките от 2190 лв/дка. Най-голям ръст пък бележи цената на земеделските ниви в каварненско – от 765 лв. на дка през 2013 г., на 1776 – миналата.
Ръст има и при рентите, но далеч под този на цената на земята. През 2016 г. средната рента на декар е 85 лв., което е с 3.7% по-високо спрямо 2015 година. З а страната тя е 44лв. на дка. Най-големи ренти се изплащат в община Балчик – по 96 лв./дка, следвана от общините – Добричка – 89, Шабла и Добрич – по 82. Най-ниска е рентата н тервелско – 74 лв./дка

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*