Държавно горско стопанство „Добрич” подготвя млади фиданки за залесяване през есента. Общо 45 дка в землищата на Добрич и селата Орлова могила и Паскалево ще се сдобият с нови горски насаждения.
В разсадник „Дъбовете” на горското стопанство, върху площ от 65 дка, се отглеждат 4 вида дъб, липа, акация и гледичия. Фиданките са за нуждите на цялото Североизточно държавно предприятие, като се предоставят и на обществени организации. Разсадът изисква основно ръчен труд. Акацията и гледичията се нуждаят от по-специфични грижи, което прави отглеждането им още по-трудоемко. Не липсват и вредители – загубите от сляпо куче и мишки м.г. са големи. Лесовъдите са заложили на уреди с електромагнитни вълни за прогонване на вредителите. Част от младите фиданки тук ще дадат основите на 45 дка гори край Добрич и близки села.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*