Два акта са съставени при проверки на мобилен контролен екип на Североизточно държавно предприятие, на територията на Държавно ловно стопанство „Тервел”. Заловени са бракониери на трюфели и на дървесина.
При обход на горите са установени двама нарушители, които търсили трюфели, без да имат необходимото за целта разрешително. Иззети са общо 1 кг трюфели.
При проверките на мобилния екип в обекти за добив на дървесина в границите на ловното стопанство са съставени два констативни протокола.
До края на юни тервелското стопанство предвижда лесовъдски мероприятия във връзка с отглеждането на млади церови култури. Чрез ръчно плевене и окопаване ще бъде премахната тревната растителност край фиданките, за да им се осигури растежен простор и нужната за фотосинтезата по-добра осветеност. Мерките ще обхванат общо 50 дка с двегодишни церови фиданки в землището на с. Ангеларий и още 40 дка четиригодишни церови култури край с. Каблешково в община Тервел.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*