Област Добрич е сред десетте области с най-високо ниво на безработица заедно с областите Шумен, Враца, Видин и др. региони в страната. Това сочат данните на статистиката за 2016 г.
През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 81.2 хил., или малко над 69 % от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност в тази възрастова група пада с 1.6 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица достига 75 хил., или 48.6%, което е под средното ниво за страната – над 49 на сто. Безработните лица са 7.9 хил., от които 4.3 хил. са мъже и 3.7 хил. – жени.
Коефициентът на безработица при икономически активната възраст е 9.5%, което нарежда област Добрич сред десетте региона в страната с най-високо ниво на безработица.
Заетите лица с висше образование в област Добрич са 18.9 хил., като коефициентът на заетост е 69.6%. В сравнение с 2015 г. този коефициент се запазва. За страната е 71.3%.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*