11 534 са подадените декларации от фирми в НАП Добрич до края на месец март. 7 570 от тях са подадени по електронен път, което представлява 66% от общият им брой. 2 500 от дружествата са подали документите си в местния офис на НАП, а 1464 чрез „Български пощи“. Всички фирми, които са подали декларациите по електронен път и са внесли дължимия данък до 31 март, ползват 1% отстъпка от корпоративен данък, но не повече от 1000 лева.
От агенцията напомнят, че до 2 май физическите лица декларират доходите си за миналата година. Годишна декларация подава всеки, който е получил доходи по извънтрудови правоотношения, включитлно и по граждански договор, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. До 2 май годишна данъчна декларация подават и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*