Заявление за отпускане на обезщетение за безработица вече ще може да се подава по електронен път, реши днес правителството. Кабинетът прие промени в осем наредби, с които се намалява административната тежест за гражданите. За подаване на заявление по интернет ще се ползва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. Възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще се запази.
За хората, чието осигуряване е прекратено след 31.12.2016 г., срокът за изплащане на паричните обезщетения ще се определя от броя на годините, през които са се осигурявали за безработица след 2001 г. По този начин отпада необходимостта да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж, а ще се използват данните от информационната система на НОИ.
Отпада задължението за деклариране на имотно състояние при подаване на заявление за социална пенсия за старост и персонална пенсия. Промените са свързани и с новия ред за зачитане на осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица. От 01.01.2017 г. преценката на техните права се извършва въз основа на реално внесените осигурителни вноски.
Срокът за приемане или неприемане на дадена злополука за трудова се удължава от 7 на 14 дни. Инспекция
Върху доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони, се дължат осигурителни вноски.
От 1 юни 2017 г. се разширява кръгът на хората с право на отпуск и обезщетение за бременност, раждане, отглеждане на дете при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката) или при неизползване на отпуска при бременност и раждане.
Върху средствата за социални разходи ще се дължат осигурителни вноски за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“. Пенсионери
Отпада задължението на НОИ да превежда социално- и здравноосигурителни вноски при изплащане на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*