Добричкият административен съд остави в сила решение, с което е потвърдена санкция от 10 000 лева на финансова институция за неправомерно съхраняване на лични данни на гражданин. Глобата е наложена на Обединена българска банка от Комисията за защита на личните данни и потвърдена веднъж от Районен съд – Добрич.
Повод за наказателното производство е дала проверка на служителите на Комисията за защита на личните данни по жалба на жена от Добрич, че на 08.10.2015г. в местен клон на ОББ й е било отказано да преведе 200 лв. по сметка на дъщеря си, защото не се е съгласила личната й карта да бъде копирана, и е отказала да подпише декларация за съгласие банката да обработва личните й данни. За изясняване на случая контролните органи са изискали информация от „ОББ“ АД. В представен от банката документ фигурират трите имена, ЕГН, номер на лична карта и постоянен адрес на жената. Същият е съставен на въпросната дата и се съхранява в банката. Установено е, че тя не е клиент на ОББ и не е извършила исканата от нея банкова операция. Следвало е данните веднага да бъдат заличени, заявяват от съда. Нарушението е извършено от институция, която съхранява голям брой лични данни и отговорността й за спазване на европейското и националното законодателство в тази област е много по-голяма от тази на обикновените администратори на лични данни. Изхождайки от идеята, че неправомерното им обработване може да доведе до значителни вреди или кражба на самоличност, се е наложило приемането на законови и подзаконови стриктни правила при боравене с лични данни. Нарушаването на тези правила не може да се квалифицира като маловажен случай на административно нарушение, е окончателното решение на съда.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*