През 2016 г. Областна администрация Добрич е реализирала собствени приходи в размер на 318 хил. лв., при планирани 491 хиляди. Изпълнението на плана е 65%. Това става ясно от отчета на ведомството.
Най-голям дял в приходната част на бюджета имат получените средства от концесии по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и от отдаване под наем на имоти държавна собственост. На второ място са приходите от такси за административни услуги. На следващо – от глоби, санкции и неустойки.
Разходите на областна администрация за м.г. са в размер на 910 хил. лв., което представлява над 93% от планираното. Най-много средства – близо 600 хиляди са отишли за заплати и издръжка.
Областна управа Добрич е проверила 1876 решения на осемте общини в региона през 2016 година, сочи доклада на институцията. Текущият контрол е по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. От тях са върнати 17 за ново разглеждане. 15 са били преразгледани от общинските съвети в последващи заседания. С най-много върнати за преразглеждане решения са общините Каварна и Добрич, а отличници без поправка са Тервел и Шабла. Две от върнатите решения на съветници са обжалвани в Административен съд Добрич, а едно – пред Върховния.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*