417 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 838 добруджанци, които са надвнесли данък върху доходите си като физически лица, през изминалата 2016 година. През този януари 14 души получиха си получиха обратно 12 хиляди лева.
И през данъчната кампания на 2017 година физическите лица, които искат да възстановят недължимо платени суми за данък върху доходите през изминалата година, трябва да подадат годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. През месец януари на текущата година НАП е възстановила надвнесен данък на 14 добруджанци в размер на 12 хил. лева. Декларацията за възстановяване се подава в офиса на НАП Добрич по постоянен адрес. Към нея трябва да са приложени служебни бележки за авансово удържан или внесен данък, актуални за отчетната 2016 година.
Надвнесената сума се възстановява с издаването на акт за прихващане или възстановяване, а когато лицето няма задължения за прихващане – с протокол, в 30 дневен срок от датата на подаване на декларацията. При констатиране на несъответствия в подадената декларация, служителите от НАП Добрич изпращат съобщение за тяхното отстраняване, като в 14 дневен срок физическото лице трябва да подаде нова декларация.
От НАП Добрич напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код – ПИК, който се издава безплатно в офиса на НАП в града.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*