Бюджетът на община Добрич за 2017 година е малко над 48 727 000 лева. Той беше приет от ОбС днес. Малко преди това съветниците одобриха и програма за капиталови разходи за близо 27 милиона лева.
Държавната субсидия за Добрич тази година е 30 143 000 лева и бележи ръст от над 1 751 000 лева, основно в полза на функция „Образование”. Приходите от местни дейности, като цяло обаче, са с 12% по-малко от предходната 2016 година или 18 585 000 лева. Очаква се ръст от 10% за данъчните приходи, но не от повишаване на налозите а от по-висока събираемост. Проверките за декларираната конструкция на сградите ще продължат. Ще се проверява и дали влезлите в експлоатация сгради през последните 2 години са декларирани и съответно плащат ли се такса битови отпадъци и данък за имотите. Кметът подчерта, че длъжниците на общината, които трябва да внесат 1,5 млн. лв. в местната хазна са дадени на съдебни изпълнители. Предходната година беше белязана с почти нулев интерес към закупуване на общински имоти, но за тази кметския екип се надява на добри инвеститори.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*