38 възпитателни дела срещу малолетни и непълнолетни са разглеждани през миналата година, за 2015 – та броят им е бил 27. Делата са срещу 15 момичета и 29 момчета, от тях 4 малолетни и 40 непълнолетни, като срещу някои от децата има повече от 1 дело, съобщи секретарят на МКЗППНМН Наталия Франгова. При един от случаите е наложена най-тежката възпитателна мярка – настаняване във възпитателно училище – интернат. През 2016 година Отдел ”Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ в Добрич е подал сигнал за малолетно момиче – жертва на трафик на хора, което е екстрадирано от Швейцария. С помощта на Детска педагогическа стая детето е установено и с него работи обществен възпитател. сочи още отчетът на Комисията. Той ще предстои да бъде приет на предстоящата сесия на ОбС.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*