Бюджетът на община Добричка за 2017 година беше приет единодушно от местния парламент днес. Гласувани бяха предложения за дофинансиране на училищата и пълна компенсация на разходите за пътуване на педагозите.
Съветниците на община Добричка приеха днес бюджет за настоящата година в размер на 17 589 397 лева. Увеличението спрямо м.г. е близо милион и 200 лв., което се дължи на по-висока държавна субсидия и очаквано повишаване на събираемостта на местните данъци и такси.  Кметът Тошко Петков внесе допълнения към приетите от постоянните комисии финансови параметри.
Петков уточни, че разчетите за тази година позволяват пълната компенсация за превоз на учителите. Второто му предложение бе за закупуване на високопроходими автомобили за нуждите на администрацията.
Допълненията бяха приети единодушно. Малко по-рано съветниците одобриха предложение за дофинансиране на училищата в общината, тъй като те нямат възстановена земеделска земя.  Удовлетворени бяха и исканията на кметовете на 46 села и кметски наместници на 20 населени места за разходване по тяхно усмотрение на 30% от приходите от наеми на общински имоти, които са основно от рента. В по-голямата си част предложенията бяха свързани с ремонти на сгради и инфраструктура. Програмата за капиталови разходи на общината възлиза на малко повече от 2 378 000 лв.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*