Епизоотичната комисия при Община град Добрич предприе мерки за недопускане разпространение на високопатогенна форма на Инфлуенца по птиците. Комисията е свикана във връзка с констатирани огнища на болестта и повишената опасност от разпространение на територията на страната. Припомняме, че птичи грип е констатиран в домашни стопанства, в пет области – Видин, Враца, София, Пловдив и Монтана. Приетите превантивни мерки включват постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти и на болни или умрели диви мигриращи птици, чрез държавните лесничейства и ловно-рибаските сдружения.
Собствениците на кокошки, патици и гъски, отглеждани на закрито, също трябва да спазват противоепидемични мерки – да не допускат излизането на пернатите извън дворовете на обектите, за да нямат контакт с диви птици. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни кокошки и кокошоподобни (гъски, патици) от другите видове домашни птици. Забранява се продажбата на птици на нерегламентирани пазари на територията на Общината. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност, стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*