89 хиляди тона са образуваните в област Добрич битови отпадъци за 2015 година. От тях 67 хиляди са депонирани, сочат данните на статистическо бюро. Те се събират в 5 депа на територията на областта, които заемат площ от 332 дка.  Предадените директно за рециклиране  са 3 хил. тона, а в съоръжения за вторично третиране – 19 хил. тона. Това отрежда област Добрич 19-то място в страната, като на първо място с най-малко общо образувани битови отпадъци е област Видин, а с най-много – столицата. Спрямо предходната 2014 г. количеството на общо образуваните битови отпадъци в областта намалява с около 13 хил. т. Обслужените населени места в областта са 189. Образуваните битови отпадъци на човек от населението са 490 кг. годишно, което е със 71 кг. над средното за страната за същата година и с 63 кг. по – малко спрямо образуваните битови отпадъци на човек в областта през предходната 2014 година. През 2015 година област Добрич е на 23-та позиция по образувани битови отпадъци на човек на година от всички 28 области, като с най-малко образувани битови отпадъци на човек на година е област Видин, а с най-много област Габрово.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*