До края на декември трябва да представим необходимите документи пред работодателите, ако искаме да ползваме данъчни облекчения за деца чрез тях. Двете декларации – за ползване на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания са публикувани на интернет страницата на НАП.
По два начина можем да ползваме облекченията, припомнят от агенцията. Единият е чрез работодател по основното трудово правоотношение. В този случай е необходимо да предоставим в счетоводството на фирмата необходимте документи до 31 декември 2016 г. Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. – до 2 май 2017 г., като към нея приложим и съответния образец на декларацията.
Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. При децата с увреждания сумата от годишните данъчни основи може да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*