Над 25 000 хил. лв. годишно и вредни емисии ще спестяват по иновативен проект в Добрич Детска градина „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги, който обединява 5 звена.
Предмет на проекта са ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в общинските заведения със социален характер. Подменени са котли на газово и течно гориво, оптимизирани са отоплителните инсталации; в детската градина е изградена нова абонатна станция, а в комплекса е създадена нова мрежа. Системите са с електронен мониторинг за управление. Друго ноу – хау, което се използва в социалния комплекс е зониране на сградата – създадени са различни кръгове за отопление на постоянно обитаемата част в защитените жилища от 24 часа и 8-часов на дневните центрове за деца и възрастни с увреждания. Партньор по проекта е консултантската фирма със 100-годишен опит Норск Енерги – Осло, Норвегия. Средствата са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Процедурата е „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия в общински и държавни сгради, и локални отоплителни инсталации”. Програмен оператор е Министерството на енергетиката, а бенефициент – Община Добрич.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*