Община Каварна отчита успешна бюджетна 2016 и подготвя новата финансова 2017 година. Кметът Нина Ставрева се среща с жителите на различни населени места, за да се запознае с проблемите, които могат да бъдат разрешени чрез финансиране от местната хазна. Инвестиционният интерес към общината се раздвижва.

Предаване „Добруджа днес“ – Регионална телевизия Добрич – телевизията на Добруджа

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

1 коментар

  • Геновева Друмева 3 години ago

    ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
    Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“

    Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки БЮДЖЕТ: 14,4 млн. лв. чрез подбор на проекти; ОЧАКВАН ПРИЕМ :четвърто тримесечие 2017 ; ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ: публично-правни органи, лица регистрирани по ТЗ и ЗК в сектор рибарство, ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: инвестиции за подобряване на инфраструктурата и пристанищните съоръжения, в съоръжения за събиране на отпадъци с цел повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, подобряване енергийната ефективност, подпомагане опазването на околната среда и подобряване безопасността и условията на труд; ФИНАНСИРАНЕ: 100 % БФП; СРАДСТВА ЗА ЕДИН ПРОЕКТ : за рибарски пристанища в Черно море – 800 000 ÷ 8 000 000 лв.; за лодкостоянки – 80 000 ÷ 800 000 лв.