Част от язовирите в добричка област продължават да не отговарят на изискванията за безопасна експлоатация, показа проверка на междуведомствената комисия. Дадените предписания за ремонт, извеждане от експлоатация или ликвидиране на стените на общински язовири в предаварийно състояние, не са изпълнени. Изготвени са проекти за извеждане от експлоатация на няколко аварирали язовира, за които е необходимо да бъдат осигурени средства.
Липсва документация за техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Само два имат технически паспорти. Контролно-измерителни системи има само на яз. Одринци. На повечето водоеми няма осигурен технически персонал. Собствениците нямат квалифицирани кадри за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, което прави изпълнението на задълженията им по закона за защита при бедствия формално. Все още няма проектирана локална система за оповестяване на нито един потенциално опасен язовир на територията на областта. Необходимо е община Добричка да засили контрола върху концесионерите. Проверяващите отчитат подобрение единствено на държавните водоеми. Общата оценка е за ниска степен на риска, поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение. Изключение прави язовир „Смолница 2” в община Добричка. Въпреки пониженото водно ниво, при незапочнал ремонт на стената, язовирът представлява опасност за ниската част от с. Козлодуйци.
Част от съществуващите корекции на реки и дерета в населените места не се поддържат на необходимото ниво. Извън селищата – също. Поради липса на хидроложки и хидравлически наблюдения и изчисления, комисията не е в състояние да даде точна оценка, относно възможностите на сухите дерета да провеждат високи вълни, се казва още в доклада.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

1 коментар

  • Петър Пилев 3 години ago

    Отидете на Одринци и погледнете какво е положението където трябва да се източва язовира.БЕЗОБРАЗИЕ !!!Има тръстика по 2 метра.При евентуално аварийно изпускане с по-голям дебит всичко ще бъде под вода.Защо плащаме данъци в с.Одринци когато не знаем колко време ще ги имаме тези имоти.Не ми се иска да плащаме само заплати на ония НЕКАДЪРНИЦИ в селска община!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!