Четири фирми са подали документи в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.”
Над 205 км. общинска пътна мрежа са включени в поръчката. Зимното поддържане и снегопочистване е разпределено по маршрути в 14 обособени позиции. Маркирани са основните села, разпределени по райони в различни части на общината: Фелдфебел Дянково, Карапелит, Владимирово, Смолница и Ловчанци, Самуилово, Дончево, Ведрина, Стожер, Стефаново, Победа, Царевец, Овчарово, Божурово и Черна.
Предвидени са и „Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването“. Подготвителните работи включват: заравняване на банкети, почистване на храсти и саморасли дървета, и изрязване на клони надвиснали над пътя.
Общата стойност на поръчката е над 505 хил. лв. без ДДС, като средствата се отпускат от общинския бюджет, с решение на местния парламент, съобщи зам.-кметът по устройство на територията Иван Иванов. Утре, от 14 часа, в сградата на община Добричка, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в обществената поръчка.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*