Проектът е с договор № BG05M9OP001-2.002-0159-C001 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим Живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*