Приключи проверката в Драганово, разпоредена от кмета на община Добричка Тошко Петков във връзка с протеста на жителите на селото срещу кмета Калинка Василева. Основният извод на администрацията е, че „оплакванията, изнесени в протеста са неоснователни и недоказани, а част от тях – недопустими за решаване от кмета на община Добричка, поради липса на процесуална компетентност за това”.
Становището на община Добричка е изпратено до жителите на Драганово, внесли протеста в местната администрация. В него се напомня, че кметът Калинка Василева е избрана мажоритарно през октомври м.г. и прекратяването на правомощията й не е функция на кмета на общината, още повече, че липсват обстоятелства за това в контекста на Закона за местното самоуправление и местната администрация, напр. Вълчева има влязла в сила присъда в частно дело, а не за престъпление от общ характер. „Относно оплакванията за заплахи за убийство срещу определени лица, то случаят е от частно-правен характер и следва да бъде отнесен към съответните разследващи органи”, се казва още в становището на комисията. Това се отнася и за законността на избора й. Отговорът до тук беше очакван що се отнася до правомощията на кмета на общината. Недоумение буди обаче квалификацията: „оплакванията за неизпълнение на служебни задължения не са конкретизирани, което пречи на вземане на становище”?!, при все, че драгановци в протеста си ясно и недвусмислено заявяват: пътят до квартал Войсил е непроходим, цялото село е потънало в треви, бурени и боклуци, създават се предпоставки за наводнение…
Единственото, на което администрацията е реагирала е да изпрати писмо до управителя на ВиК, в което, забележете, се „изисква информация от дружеството относно състоянието на водопроводните мрежи и предприетите действия за подобряване качеството на водоснабдяване на територията на Драганово”. Какво ли щеше да бъде, ако местната власт в общината беше толкова взискателна и спрямо себе си…

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*