По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2016 г. се увеличават с 2.4 хил. спрямо края на декември 2015 г., и достигат 39.0 хиляди. В края на март 2016 г те са с 1.6 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 3.6%., докато в частния сектор има увеличение на наетите е със 7.4%. Средната брутна месечна работна заплата за месец януари 2016 г. е 729 лв., за февруари – 724 лв. и за март – 737 лева.
През първото тримесечие на 2016 г. за областта тя e 730 лв. при 931 лв. за страната. В обществения сектор е 772 лв., а в частния – 714 лева. През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 14.2% в сравнение със същия период на 2015 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“, далекосъобщения, „Селско, горско и рибно стопанство“, „Държавно управление” и други. Най-ниски доходи пък са имали работещите икономически дейности.
В сравнение с останалите области на страната Добрич е на 13-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават работещите в областите София., Стара Загора и Варна.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*