Населението на област Добрич в края на 2015 година е 180 601 души, съобщават от статистическо бюро Добрич. Регионът ни се нарежда на 14-о място в страната след Сливен и преди Шумен. В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 2 207. Мъжете са близо 49%, а жените – малко над 51. Силният пол преобладава във възрастите до 53 години, а относителният дял на жените се увеличава с нарастването на възрастта. Продължава процесът на остаряване на населението – лицата на 65 и повече навършени години са 20.5% от всички добруджанци. В сравнение с 2014 г. делът им нараства с 0.6 процентни пункта. Децата до 15 години в областта са 14.0% от общия брой на населението и те намаляват в сравнение с 2014 г. Населението в трудоспособна възраст пък е 60.2% от всички, като спрямо предходната година е намаляло с 1.7%. За сметка на това смъртността се увеличава с 3.3%, като нивото и в региона е твърде високо. Средната продължителност на живот за населението на област Добрич е 72.72 години и спрямо предходния период тя се увеличава с 0.22 години. Мъжете живеят до 69.1 години, а жените до 76.1 години.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*