Община Добрич стартира работа по Проект „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“ по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.
Проектът е на стойност 415 000 лева, 100% грант и е с краен срок на изпълнение 18 септември т.г. В момента са възложени обществени поръчки. Основната дейност на проекта е ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в социалните заведения. Партньор по проекта е Норск Енерги – Осло, Норвегия.
Изискване на финансиращият орган е сградите да са със социален характер и вече изпълнени мерки за енергийна ефективност, т.е. санирани. В тях ще бъдат въведени енергийно мониторингови системи.
Инж. Христо Илиев подчерта, че внедрената система за управление на енергията в ДКЦ 2 е довела до 70% икономии.
Норск Енерги е асоциация на енергийни производители със стогодишна история, съобщи Сергей Фащевский, представител на норвежкия партньор, който заедно с колежката си Мари Хоуган ще бъдат консултанти по проекта.
„Целта на нашата организация е да помогнем на компании и местни власти да използват ефективно енергията и да я пестят.”
Фащевский сподели, че това е първият проект в България, по който ще работи Норск Енерги. За Добрич са научили от работна среща в Норвегия, където нашата община е била представена като модел за енергийна ефективност, преди Елена Анастасова да ги потърси за партньорство по настоящия проект.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*