Не са установени пропуски и нарушения в действията на екипа на центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Добрич. Това показват предварителните резултати от проверка на Държавната агенция за закрила на детето, по повод хоспитализирането на 6 деца от услугата в болница, поради респираторно заболяване, довело до критично състояние на две от тях. Припомняме, че Севдалина почина на 7-ми февруари.
Медицинските сестри от услугата са реагирали адекватно и навременно, личният лекар на децата е уведомен непосредствено след проявата на симптоми на заболяване при първото дете. Поради нарастването на броя на децата със симптоми на респираторно заболяване, в дните от 22 до 28 януари той е посещавал многократно центъра, преглеждал е децата, назначавал е терапия, променял е вече назначена, но състоянието им не се повлиявало, става ясно от документацията, в която състоянието на децата е подробно описвано. Едва на 6 – тия ден те са насочени към болница за лечение.
Директорът е предприел допълнителни мерки за стриктно спазване на противоепидемичния режим и ползването на лични предпазни средства.
Предвид тежкото здравословно състояние на децата в ЦНСДМУ 1, на директора ще бъде дадено задължително предписание, при проява на симптоми на инфекция сред тях, в най-кратки срокове да се търси специализирана медицинска помощ. Председателят на ДАЗД ще препоръча на кмета на община Добрич и на директора на ЦНСТДМУ, предвид слабата имунна система, поради множеството им увреждания, водеща до бързо развиване на инфекции, децата да бъдат преглеждани периодично от лекар – педиатър. От Изпълнителна агенция „Медицински одит” ще бъде изискано писмено становище своевременни и адекватни ли са предприетите от личния лекар мерки за гарантиране правото на живот и здраве на децата.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*