Съдът на ЕС постанови, че България е нарушила европейското законодателство при одобряването на проекти за вятърни генератори и голф игрище в Калиакра като не е бил отчетен кумулативният ефект в района. Решението обаче не е обвързано с финансова санкция, съобщават от МОСВ. Причина за стартиране на наказателната процедура през 2008 г. и нейното довеждане до съдебна фаза са действия, извършени основно през 2007-2008 г. по одобряване на множество проекти в района на Калиакра.
Искът на ЕК е бил срещу близо 3000 вятърни генератора.
При получаване на становището на ЕК България е предприела действия за коригиране на нарушенията и са отпаднали 90% от одобрените над 2000 вятърни генератора. Така при стартирането на делото през 2014 г., в района са останали около 200 вятърни генератора.
Изготвя се и План за устойчиво управление на Калиакра. В него се залагат мерки за недопускане на допълнително застрояване и правилно експлоатиране на съществуващите обекти. Целта е България да гарантира, че в Калиакра е постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на природата.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*