От НАП Добрич напомнят на родителите, които не са ползвали данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез работодателя си, че могат да направят това, като подадат годишна данъчна декларация до 3 май 2016 г.
Данъчното облекчение дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две или с 600 лв. за три или повече деца. Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението. Ако родителите ползват данъчното облекчение за едно дете, размерът на дължимия данък върху доходите реално ще се намали с 20 лв., респективно НАП ще възстанови 20 лв.
Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*