Община Добрич внесе проектно предложение за финансиране на обекти по Оперативна програма „Региони в растеж”.
Общата стойност на очакваното финансиране е близо 14 млн. лв.
В основния списък на обектите са заложени проекти за реконструкция и енергийна ефективност на 6 детски градини и училища. Индикативната стойност на тези проекти е над 9 млн. лв. В направленията „Градска среда“ и „Зони с потенциал за икономическо развитие“ е планирана рехабилитация на улична мрежа и тротоари. Общо за двете групи дейности планираните средства за реализация на проектите са близо 9 млн. лв. В списъка с основните проекти е включен и проект за саниране на многофамилни жилищни сгради. Заложените средства по това направление са около 4 млн. лв. Около 370 домакинства ще могат да обновят жилищата си по този проект. В направление „Енергийна ефективност на административни сгради на държавна администрация“ се предвижда ремонт на сградата на пожарната и концертните зали „Добрич” и ”Нели Божкова”.
Програмата може да бъде допълвана с нови обекти и дори да бъде финансирана с допълнителни средства.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*