План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци за 2016 година е в размер на близо 9,9 млн. лв. В нея са включени отчисленията на всички 9 общини, които ползват депото в Стожер. Тя ще бъде подложена на гласуване от ОбС Добрич утре. В първата част са предвидени 3 млн. лв. – максималният размер за сметосъбиране и сметоизвозване за тази година. Тя се извършва от “А.С.А. България” ЕООД. Общият размер на планираните средства за експлоатация на новото депо и закриване на старото, плюс отчисленията към РИОСВ е близо 4,7 млн. лв. Само за Добрич те са почти 2,9 млн. лв., останалите близо 1,8 млн. лв. се разпределят между останалите 8 общини, които ползват новото депо в Стожер. В сметката за Добрич се включва и вноската по кредита към Фонд ФЛАГ за изграждане на депото, която за тази година плюс лихвите е 212 хил. лв. Общият размер на планираните средства за почистване на улици и тротоари е 2 220 000 лв. за 2016 г. 600 000 лв. са предвидени за зимното поддържане, за което има договор с фирма A.С.A. Така общата планирана сума за чистота в Добрич през 2016 г.е 8 113 529, при 7 330 565 изразходвани през м. г.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*