Докато правим общи кадри на фасадата на читалището в Плачи дол, кметът на селото Атанас Пенев излиза от кметството и заявява, че нямаме право да снимаме „в двора му“, възприемайки вероятно изконната национална ценност като бащиния.
Последвахме съвета на кмета и влязохме в читалището. Всъщност поводът да го потърсим е, че по информация ТВ Добрич, читалищни ръководства в общината са принуждавани в разрез със закона, да упълномощават кметове на населени места да ги представляват в общо събрание на МИГ Добричка.
Тук в близките дни не се предвижда общо събрание, защото в основната зала тече ремонт. Читалището не е член на МИГ Добричка до момента.
Читалището в Плачи дол се нуждае от 7 хил. лв. за ремонта, който започва. Докладна за това е внесена в ОбС на община Добричка на 17-ти ноември. Веселина Енчева не очаква никаква помощ от общината, въпреки, че в Закона за народните читалища ясно и недвусмислено е записано: При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата се осигуряват от общинския съвет. Кметът Пенев обаче отсича, че средствата няма да бъдат отпуснати, защото ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: читалищният секретар не желае да наруши закона, като не спази нормите за свикване на общо събрание. Нещо повече, той заявява, че неподчинението й е в неин ущърб.
Следващият ни събеседник не желае да бъде сниман и ние уважаваме това му право. Разкритията от разговора ни с него обаче водят в същата посока, въпреки че нямало принуда да упълномощят кмета си. Свикано е набързо общо събрание, в разрез с изискуемите по закон срокове и в „тесен кръг“. Протоколът е факт, но не ни го показват, с обещанието това да се случи в петък, когато в общината се събират всички читалищни ръководства.
Вероятно трябва да припомним на местната власт, че Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, а целите им са да задоволяват потребностите на гражданите, не на управляващите. Освен това, по закона за народните читалища, те се представляват от председателя или секретаря, а по закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да бъдат представлявани единствено от адвокат, освен от първите двама. Кой и защо си позволява да изнудва неправителствени организации?
Потърсихме за разговор кметовете на още 3 села, вкл. и на Царевец. Никой от тях не се отзова. Вероятно защото всички са участвали в съзаклятническа среща на послушните на (до)сегашната власт там, където са дадени точни инструкции – предстои да разберем.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*