41 хиляди души в добричка област работят, сочат данните на Националния статистически институт към края на септември 2015 г. Заетите намаляват с 1400 или с 3.3% спрямо края на юни.

В обществения сектор спадът е с 0.8% (до 10.7 хил.), а в частния – с 4.2% (до 30.2 хиляди).
В края на септември т.г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 2.3% или с 900 повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2015 г. е 694 лв., за август – 685 лв., и за септември – 699 лева. Средно за тримесечието тя е 693 лева, като расте с 2.5% спрямо второто, но е далеч под средното за страната – 874 лв. Спрямо същия период на м.г. заплатата в региона се е увеличила с 5.8%.
Най-високо възнаграждение са получили наетите в секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 039 лв.; „Добивна промишленост” – 926 лв.; „Държавно управление” – 897 лв.; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 819 лв.; „Селско, горско и рибно стопанство” – 779 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Професионални дейности и научни изследвания” – 519 лв.;

„Административни и спомагателни дейности” – 549 лв.;

„Преработваща промишленост” – 554 лв.;

„Транспорт, складиране и пощи” – 556 лв.;

„Други дейности” – 566 лева.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*