Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Аргументирани
предложения се приемат до 23. 11. 2015 г. на ел. поща на общината dobrich@dobrich.bg.
Нормите на действащия правилник, приет в края на 2011 година, се нуждаят от прецизиране, се посочва в
мотивите за промяна. Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни неговото
прилагане.
Като резултат се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Новата подредба на нормите,
както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на
заседанията на Общински съвет град Добрич, пише още в мотивите за новия правилник.
Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината.
Местният парламент приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за
възнаграждения на съветниците и за издръжка на общинския съвет. Предвижда се броят на постоянните
комисии да остане 13.
С целия правилник можете да се запознаете на сайта на общината, в секция „Проектодокументи“.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*