По предварителни данни на Националния статистически институт работещите у нас към края на септември
2015 г. намаляват с 1.7% спрямо юни 2015 г., като достигат 2.27 милиона. Най-голямо намаление се
наблюдава в туристическия бранш, а най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано в дейностите „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване“ – с 1.6%, и „Образование“ – с 1.2%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял в „Преработваща
промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2015 г. е 879 лв., за август – 858 лв., и за септември – 885
лева.
През третото тримесечие на 2015 г. средната заплата e 874 лв.
Най-високите заплати са в медиите, енергетиката и финанси и застраховане. Най-ниско платени са били
наетите в туризма, администрацията и др. дейности.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор
нараства с 4.1%, а в частния сектор – с 9.4%.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*