Министерството на труда и социалната политика разпространи информация за промените при получаване на месечни семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, след 1 януари 2016 г.
В Добричка област на месечно семейно подпомагане подлежат над 11 700 деца. Всички семейства с отпуснати помощи през 2015 г., няма да бъдат задължени да подават нови заявления – декларации през януари 2016 г. Дирекциите „Социално подпомагане“ служебно ще актуализират размера на помощта и ще удължат срока на отпуснатите след 1 февруари 2015 г. помощи до достигане на 12 месеца.
Семейства с отпуснати помощи в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г. (преди промените в ЗСПД), писмено ще уведомяват съответната дирекция за настъпили промени и условия, по график.
Ново заявление-декларация преди изтичане на срока на отпуснатата до 28 юли помощ, следва да се подаде единствено когато семейството е на родители без брак.
Семействата, на които са отпуснати помощи от 1 януари и 1 февруари 2015 г. не са включени в графика, тъй като срокът на подпомагане изтича.
Тези, с отпуснати помощи след 28 юли, няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график. те са длъжни да информират социалните за промени в условията, при които е отпусната помощта. Същото важи и за помощите за деца с трайни увреждания, настанени при роднини и близки или в приемни семейства.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*