364 нарушения на трудовото законодателство констатираха инспектори през септември в добричка област. Извършени са 97 планирани проверки и 18 за проучване
на жалби и сигнали. Половината от нарушенията са във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, останалите – по трудовите
правоотношения. За отстраняването им са дадени 421 задължителни предписания.
На работодателите допуснали нарушения на трудовото законодателство са съставени 18 акта. Единият е на физическо лице. Подаден е сигнал до прокуратурата във
връзка с установени закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление. Подозренията са за документи с невярно съдържание. През месец
септември са издадени 17 наказателни постановления. Влезлите в сила са 18 на стойност 9500 лева.
През разглеждания период са постъпили 33 жалби и сигнали за нарушения на Кодекса на труда. Характерното за тях е, че са по въпроси свързани предимно с
неизплащане на трудово възнаграждение, обезщетение за отпуск, непредоставяне на документите по прекратяване на трудовите правоотношения, работа извън
установеното работно време.

Категория:

НОВИНИ

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*