Дневен архив: юни 25, 2015

Дата | Име Sort Ascending

Д“ИТ“ ПРОВЕРЯВА БОЛНИЦИ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ В РЕГИОНА

111 проверки по са извършили екипи на Д"ИТ" в Добрич през миналия месец, като 21 от тях са по жалби и сигнали. Констатирани са 450 нарушения. 205 за неосигурени здравословни и безопасни условия на труд, а останалите п...

СКАНДАЛ ПРЕКРАТИ СЕСИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Ана Цонева предложи като нова точка в дневния ред да бъде включена докладната РИМ Добрич да бъде финансиран с 22 хил. лв. от общинския бюджет за разкопките на Славната канара. Председателят на ОбС Петър Петров прип...