Искаме да развиваме наука, а не помощни стопанства и производства служещи на един или друг. Така министърът на земеделието и храните
Десислава Танева коментира предстоящите в Селскостопанската академия съкращения на персонал и протестите по този повод на работещите в
Добруджанския земеделски институт край Тошево.
По повод информацията за засилен интерес към 21 хиляди дка плодородна земя на института, Танева заяви, че апетити има много, но няма нищо за
продаване.
Тя коментира още, че е лошо да се правят съкращения заради ограничения в бюджета. По-правилното решение би било да бъде създадена стратегия
за реформа и дългосрочно развитие, но това е било отлагано в предишните години. Танева обясни, че е представена за обществено обсъждане
концепция за реформа на академията.
Министър Танева уточни, че няма да има сливане на институти, а създаване на научни центрове, които ще са профилирани – земеделие,
животновъдство, генетика и селекция. Тя очаква до края на годината да бъде постигнат обществено – политически консенсус и през 2016 академията
да функционира на друг принцип, като бъде постигната независимост на отделните институти към нея.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*